plen

Stragiler Flight Path

Stragiler Strategic Sprint

cele i strategia

 

Strategic Sprint. Inicjatywa wspiera określenie celów oraz rozpoczęcie realizacji projektów. Umożliwia zespołowe podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju projektów oraz zmian. Jej celem jest wypracowanie konkretnych rezultatów w ramach prowadzonych projektów.

 

 • Projekty strategiczne
 • Rezultaty i ocena
 • Realizacja celów i informacja zwrotna

 


  Stragiler Flight Path

Stragiler Strategic Sprint Flight Path

Stragiler Flight Path

 

 

 

Stragiler Strategic Sprint      Stragile Flight Instruction

 

Checklist (sample 4/20)


 

Stragiler Flight Path

 

 

 

Stragiler Strategic Sprint      Stragiler's Collection

 


 

 • All
 • CreoCamp
 • FlowSession
 • StragilerRole
 • StrategicSprint
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random