plen

 

Stragiler Roles

role i kluczowe kompetencje stragilera

 

Stragiler Business Designer

Creo Camp
ENERGIA I INSPIRACJA

Stragiler Flow Master

Flow Session
WSPÓŁPRACA I ZARZĄDZANIE

Stragiler Strategy Champion

Strategic Sprint
PROJEKTOWANIE STRATEGII